« HOME
 
Llei de Transparència
  :· Llei de Transparència  
     
Estatuts
Organigrama
Memòria econòmica: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Memòria d'Activitat: 2017, 2018
  Memòria de Sostenibilitat: 2019, 2020, 2021, 2022 
Resum Indicadors:   2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022
Relació llocs de treball
Taules retributives:   2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023
Conveni laboral
Indemnitzacions per cessament d'alts càrrecs
Dietes
Processos de selecció
  Formació
Pla Igualtat BCASA 2021-2024  
Altres documents  

Consum Aigua Barcelona:  2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

     
© Barcelona Cicle de l’Aigua, SA   
   
c. Acer, 16 - 08038 Barcelona
Tel: 93 289 68 00
Fax: 93 223 02 33