« HOME
 
Missió, visió i valors
:· Missió, visió i valors

Missió

La nostra raó de ser és atendre les necessitats de Barcelona, proporcionant serveis i productes de qualitat; diferenciar la marca Barcelona en l’àmbit del Cicle de l’Aigua i crear valor per l’Ajuntament amb els recursos gestionats i el coneixement adquirit.

Visió

La visió per la qual ens regim és esdevenir l’empresa pública de referència a nivell internacional en la Gestió del Cicle de l’Aigua de Barcelona, responsable, eficient i compromesa amb els valors de l’Ajuntament.

Valors

Els valors que configuren la nostra forma de ser i actuar són l’interès per les persones, la sostenibilitat i responsabilitat mediambiental, la innovació, el compromís amb els resultats, i la integritat, l’ètica i la transparència.

Política del Cicle de l'Aigua

© Barcelona Cicle de l’Aigua, SA   
   
c. Acer, 16 - 08038 Barcelona
Tel: 93 289 68 00
Fax: 93 223 02 33