« HOME
 
Home
:· Perfil del contractant

L'adreça web d'accés al perfil del contractant per a les licitacions publicades a partir de l'01/06/2016 serà:

Feu clic aquí

 

© Barcelona Cicle de l’Aigua, SA   
   
c. Acer, 16 - 08038 Barcelona
Tel: 93 289 68 00
Fax: 93 223 02 33