« HOME
 
Home
:· Home

La societat ha patit una transformació radical en els darrers anys envers de l’aigua i el medi ambient. Les seves necessitats, expectatives i demandes són cada vegada més exigents, complexes i canviants.

L’Ajuntament de Barcelona, davant dels nous reptes plantejats, es proposa abordar una resposta de manera decidida, proactiva i compromesa, per crear un nou enfocament de gestió d’aquest recurs escàs.

Per afrontar aquest nou model, calen noves eines de gestió, que permetin gestionar les respostes amb major flexibilitat, agilitat, simplificant processos i de manera especialitzada per, en definitiva, poder prestar un servei amb qualitat, eficàcia i eficiència, objectius de l’actuació municipal.

Barcelona Cicle de l’Aigua, SA (BCASA), és la societat creada per l’Ajuntament de Barcelona que, a partir de l’1 de gener de 2014, gestiona tot el cicle de l’aigua de la ciutat i realitza activitats i presta serveis relacionats directament o indirectament amb el cicle de l’aigua, les platges, el litoral i el medi ambient. La societat va ser aprovada en el Ple del proppassat 28 d’octubre 2013, està adscrita a la Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans dins de la Gerència d'Ecologia Urbana.

© Barcelona Cicle de l’Aigua, SA   
   
c. Acer, 16 - 08038 Barcelona
Tel: 93 289 68 00
Fax: 93 223 02 33